Algemene Voorwaarden

Annulatiekosten worden aangerekend ten belopen van 50% van de huur van de zaal indien de annulering gebeurt tussen 2 weken en 5 dagen vóór de activiteit.  Bij annulering op 4 dagen of minder van de datum, waarop werd gereserveerd, wordt de volledige huur van de zaal aangerekend. 

Eventuele schade aan het ter beschikking gestelde lokaal en alle aanwezige materiaal en/of eventuele diefstal van materiaal valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder en zal aangerekend worden aan de huurder. Het lokaal dient netjes achtergelaten te worden.

De huurders dienen zelf te zorgen voor de technische uitrusting, die niet ter beschikking kan worden gesteld of niet voorradig is.  Bijkomend technische uitrusting kan eventueel aangevraagd worden via De Huyskamer uiterlijk 1 week vóór de activiteit.  De extra huur wordt verrekend in de factuur.

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.